Hayalin, Değersiz Şeyleri Altın Yapan Bir Simyadır

Bir çok kişisel gelişim kitabı, yaratıcı imgeleme, uyanın ve hayal kurun, zihindecanlandırmanın gücü gibi isimler taşır; kişisel gelişimde hayal gücümüzü doğru ya da yanlış kullanmanın sonuçlarına ilişkin uyarı veya öneriler içerir. Albert Einstein da hayal gücünün bilgiden daha önemli olduğunu söyler. Ancak, bu yeteneğimizin gücünü bize en iyi Mevlânâ hatırlatmaktadır: “Hayalin, değersiz şeyleri altın yapan bir simyadır.”
Her hünerin aslı, esası hayalden, düşünceden başka nedir ki ? Okumaya devam et “Hayalin, Değersiz Şeyleri Altın Yapan Bir Simyadır”

Ömrünü Şu İçinde Bulunduğun Bugün Say

Günümüzde, kişisel gelişim kitaplarında, içsel huzur ve değişimi yakalamakiçinânıyaşamak, geçmiş ve geleceğe takılı kalmamak konusunda öneriler geniş yer tutar. Hatta, sadece bu konuları ele alan yayınlar da mevcuttur.

Başta Mesnevî olmak üzere, Mevlânâ’nın eserleri, bireysel gelişim gözüyle okunduğunda, ânı yaşama ya da zamanı kullanma konusunda başta psikoloji ve psikoterapi olmak üzere, çağdaş bilimlerin verileriyle çakışan bir çok bilgelik, düşünce, öğüt ve öyküyle karşılaşılır. Bu yazıda bazılarını sizlerle paylaşmayı amaçlıyoruz.
Ömrün altın kesesine benzer! Okumaya devam et “Ömrünü Şu İçinde Bulunduğun Bugün Say”

Bir Kişisel Gelişim Klavuzu Olarak Mevlana

Bir olgu olarak insanlık tarihi kadar eski de olsa, kişisel gelişim terimi ilk olarak 1960’larda Batı’da ortaya atılmıştır. Günümüzde, bir çok bilimin ve geleneksel kültürlerin değerlerinden yararlanan popüler bir akımdır. Bugün, hedef belirleme, duyguların kontrolü, olumlu düşünme ve davranma, etkili iletişim, beyin gücünü etkili kullanma, sağlıklı yaşam teknikleri, hızlı okuma ve hafıza eğitimi gibi yöntemlerle daha başarılı, dengeli ve mutlu bir yaşam ideali kişisel gelişimin temel konusudur. Artık Ülkemizde de pek çok insanın hayatına giren kişisel gelişim endüstrisinin cirosu yalnızca ABD’de 200 milyon doları bulmaktadır. Kişisel gelişim yaklaşımlarının çoğu, batı kültürünün etkisiyle akıl ve bedene, ruh ve gönülden daha fazla önem vermektedir. Oysa bize sadece doku, kemik ve beyinin bir araya gelmesinden ibaret olmadığımızı hissettiren ruh ve gönlümüzdür. Okumaya devam et “Bir Kişisel Gelişim Klavuzu Olarak Mevlana”